e-hvtd v2.0 (9175)

瑕殄 hà điễn
♦Vứt bỏ. § Như hà khí . ◇Thư Kinh : Viễn nãi du dụ, nãi dĩ dân ninh, bất nhữ hà điễn , , (Khang cáo ).