e-hvtd v2.0 (9175)

小旦 tiểu đán
♦Một vai trong hí kịch truyền thống (Trung Quốc), thường đóng vai nữ trẻ tuổi. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá thị tân đả đích "Nhị châu kí" lí đích Minh thăng. Tiểu đán phẫn đích thị Thường Nga "". (Đệ bát ngũ hồi) Đây là tích trong vở "Nhị châu kí" mới soạn ra. Người đóng vai nữ là Thường Nga (còn gọi là Hằng Nga).