e-hvtd v2.0 (9175)

玉米 ngọc mễ
♦Ngô, bắp. § Còn gọi là: ngọc thục thử ,