e-hvtd v2.0 (9175)

膃肭 ột nạp
♦Loài thú ở biển, đầu như chó, lông da mềm mại, dùng làm chăn đệm. Bộ phận sinh dục cùng với hòn dái của nó gọi là ột nạp tề , dùng làm thuốc được. § Còn gọi là hải cẩu thận .