e-hvtd v2.0 (9175)

匟床 kháng sàng
♦Cái giường, đủ chỗ cho hai hoặc ba người ngồi hoặc nằm, ở trên giường có khi có bàn uống trà, thường đặt tại phòng chính trong nhà.