e-hvtd v2.0 (9175)

雍容 ung dung
♦Thong thả, không gấp vội. ◇Ban Cố : Ung dung du dương, trứ ư hậu tự , (Lưỡng đô phú , Tự ).
♦Chậm chạp, hoãn mạn. ◇Lỗ Tấn : "Thuật lâm" dĩ tại quan thượng hậu tra, đãn quan tràng bạn sự ung dung, khủng phạ tổng đắc nhất tinh kì tài hội thông quá bãi "", , (Thư tín tập , Trí trịnh chấn đạc ).
♦Trang trọng, uy nghi. ◇Liệt nữ truyện : Tử Bá nãi lệnh tử phụng thư ư Bá, xa mã phục tòng, ung dung như dã , , (Vương Bá thê ).