e-hvtd v2.0 (9175)

臨終 lâm chung
♦Sắp chết. § Cũng nói là lâm tử . ◇Chu Nhi Phục : Phụ thân sanh tiền dã đặc biệt hỉ hoan tha, lâm chung thần quang hoàn tái tam chúc phó, khiếu tha bất yếu vong kí chiếu cố giá cá tiểu đệ đệ , , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ tam bộ nhất ).