e-hvtd v2.0 (9175)

灶君 táo quân
♦Táo quân; ông Táo; vua bếp. § Thần linh thờ trong bếp, cai quản họa phúc gia đình. § Cũng gọi là: táo thần , táo vương da .