e-hvtd v2.0 (9175)

螻蛄 lâu cô
♦Dế nhũi, một thứ côn trùng ở lỗ làm hại lúa và nho.