e-hvtd v2.0 (9175)

圓夢 viên mộng
♦Đoán mộng, theo điều thấy trong mộng dự báo việc lành hay dữ. ◇Thủy hử truyện : (Tống Giang) bị Triều Cái nhất thôi, tát nhiên giác lai, khước thị nam kha nhất mộng. Tiện khiếu tiểu giáo thỉnh quân sư viên mộng (), , . 便 (Đệ lục ngũ hồi). § Xem chiêm mộng .
♦Biến mộng tưởng thành sự thật.