e-hvtd v2.0 (9175)

鵪鶉 am thuần
♦Một giống chim hình như con gà con, đầu nhỏ đuôi cộc, tính nhanh nhẩu, hay nhảy nhót, nuôi quen cho chọi nhau chơi được. § Chim thuần lông đuôi trụi lủi, trông như may vá, nên gọi thuần y hay thuần phục là quần áo rách rưới. Cũng nói là huyền thuần . ◇Liêu trai chí dị : Mệnh sinh giải huyền thuần, dục ư khê lưu , (Phiên Phiên ) Bảo chàng cởi áo rách, ra khe suối tắm.