e-hvtd v2.0 (9175)

虯龍 cầu long
♦Một loài rồng trong thần thoại.
♦Đường đi uốn khúc, ngoằn ngoèo, quanh co. ◇Tô Thức : Đăng cầu long (Hậu Xích Bích phú ) Đi lên đường ngoằn ngoèo.