e-hvtd v2.0 (9175)

培壅 bồi ủng
♦Vun đắp rễ cây cho vững chắc giúp cây lớn mạnh. ◇Mai Nghiêu Thần : Đông phong mạc diêu hám, Bồi ủng vị ứng thâm , (Họa Tạ Đình Bình tài trúc ) Gió đông đừng lay động, Vun bón chưa được sâu.
♦Nuôi dưỡng, củng cố.