e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 211 齒 xỉ [6, 21] U+9F69
Show stroke order giảo
 yǎo,  jiāo,  yāo
♦(Động) Cắn. § Cũng như giảo .