e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 198 鹿 lộc [6, 17] U+9E8B
Show stroke order mi
 mí
♦(Danh) Con nai. ◇Mạnh Tử : Lạc kì hữu mi lộc ngư miết 鹿 Vui có nai, hươu, cá, ba ba.
♦(Danh) Lông mày. § Thông mi . ◇Tuân Tử : Diện vô tu mi (Phi tướng ) Mặt không có râu và lông mày.
♦(Danh) Bờ nước, ven nước. § Thông mi . ◇Thi Kinh : Bỉ hà nhân tư, Cư hà chi mi , (Tiểu nhã , Xảo ngôn ) Người nào thế kia, Ở bên bờ nước.
♦(Danh) Họ Mi.