e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [8, 19] U+9D6A
Show stroke order am
 ān,  yàn,  yā
♦(Danh) § Xem am thuần .


1. [鵪鶉] am thuần