e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 195 魚 ngư [13, 24] U+9C67
Show stroke order lễ
 lǐ
♦(Danh) Cá chuối, cá quả, cá lóc.