e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 194 鬼 quỷ [7, 17] U+9B48
Show stroke order tiêu
 xiāo
♦(Danh) San tiêu động vật giống như đười ươi, rất mạnh, tính hung dữ. § Truyền thuyết ngày xưa cho là một loài yêu quái ở núi. § Còn gọi là: san tiêu , san tao , san sào .