e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 190 髟 tiêu [5, 15] U+9AED
Show stroke order
 zī
♦(Danh) Râu mép, ria. ◇Thủy hử truyện : Ngũ đoản thân tài, bạch tịnh diện bì, một thậm tì tu, ước hữu tam thập dư tuế , , , (Đệ thập hồi) Thân hình ngũ đoản, da mặt trắng, không có râu ria, trạc hơn ba mươi tuổi.