e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 187 馬 mã [6, 16] U+99EE
Show stroke order bác
 bó
♦Cũng như chữ bác .


1. [班駮] ban bác