e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 181 頁 hiệt [10, 19] U+9857
Show stroke order nghĩ
 yǐ
♦(Hình) Yên tĩnh.
♦(Hình) Trang trọng, cẩn thận.