e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 181 頁 hiệt [7, 16] U+9830
Show stroke order giáp
 jiá
♦(Danh) Má (phần hai bên mặt). ◎Như: lưỡng giáp phi hồng hai gò má ửng hồng.