e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 178 韋 vi [12, 21] U+97E1
Show stroke order vĩ, ngoa
 wěi,  xuē
♦(Hình) Đẹp.
♦(Hình) Sáng chói, rực rỡ.
♦Một âm là ngoa. (Danh) Giày ủng.