e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 173 雨 vũ [12, 20] U+9730
Show stroke order tản
 xiàn
♦(Danh) Giọt mưa, lúc rơi xuống, gặp không khí lạnh, đóng thành từng hạt trắng đục tỏa xuống gọi là tản . ◇Âu Dương Tu : Lạc Thành xuân sắc đãi quân lai, Mạc đáo lạc hoa phi tự tản , (Xuân san liễm đại đê ca phiến từ ) Vẻ xuân ở Lạc Thành đợi chàng lại, Đừng đến khi hoa đã rụng bay như những hạt tuyết.