e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 173 雨 vũ [5, 13] U+96F9
38649.gif
Show stroke order bạc
 báo,  bó
♦(Danh) Mưa đá. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Hốt nhiên đại lôi đại vũ, gia dĩ băng bạc, lạc đáo bán dạ phương chỉ , , (Đệ nhất hồi ) Bỗng nhiên sấm lớn mưa to, lại thêm mưa đá, rơi đến nửa đêm mới ngừng.
♦(Động) Ném, đánh đập. § Thông phác .