e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [7, 10] U+965E
Show stroke order thăng
 shēng
♦Tục dùng như chữ thăng .