e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 169 門 môn [11, 19] U+95DA
Show stroke order khuy
 kuī,  kuǐ
♦Cũng như chữ khuy .