e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [15, 23] U+9460
Show stroke order thước
 shuò,  yuè,  lì
♦(Động) Nung, nóng chảy. ◎Như: thiêu thước nung chảy.
♦(Động) Tiêu hủy, tiêu mòn. ◇Lục Du : Chu nhan khởi thị nhất triêu khứ, Ám thước tiềm tiêu ngũ thập niên , (Thần khởi đối kính ) Mặt đẹp há phải một sớm mai đi mất, Nó âm thầm tiêu mòn trong năm mươi năm.
♦(Động) Rèn luyện.
♦(Hình) Tốt đẹp, sáng sủa.
♦(Hình) Long lanh, lấp lánh. § Thông thước .


1. [震古鑠今] chấn cổ thước kim 2. [眾口鑠金] chúng khẩu thước kim 3. [矍鑠] quắc thước