e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [13, 21] U+943B
Show stroke order cự, cừ
 jù,  qú
♦(Danh) Một nhạc khí, hình như cái chuông. Xưa làm bằng gỗ, sau làm bằng đồng. ◇Trang Tử : Tử Khánh tước mộc vi cự, cự thành, kiến giả kinh do quỷ thần , , (Đạt sanh ) Phó mộc Khánh đẽo gỗ làm ra cái cự, cự làm xong, ai coi thấy giật mình tưởng như quỷ thần làm ra.
♦(Danh) Giá chuông, giá trống. Cũng viết là . ◇Sử Kí : Thu thiên hạ binh, tụ chi Hàm Dương, tiêu dĩ vi chung cự , , (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Thu binh khí trong thiên hạ, tập hợp ở Hàm Dương, đúc làm chuông, giá chuông.
♦Một âm là cừ. (Danh) Vòng đeo tai của dân tộc thiểu số.