e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [13, 21] U+9438
Show stroke order đạc
 duó
♦(Danh) Cái chuông lắc, một loại nhạc khí, có cán và lưỡi, đánh vào lưỡi thì phát ra tiếng. Ngày xưa khi nào ra tuyên mệnh lệnh thì lắc chuông. ◎Như: mộc đạc cái mõ (có lưỡi bằng gỗ). § Ghi chú: Ngày xưa dùng cái đạc để tuyên lời dạy, cho nên gọi những người chủ trì về việc giáo hóa là tư đạc .
♦(Danh) Họ Đạc.