e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [10, 18] U+93B0
Show stroke order dật
 yì
♦(Danh) Lượng từ, cân nặng đời xưa, bằng hai mươi lạng bây giờ. ◇Nguyễn Du : Hoàng kim bách dật bích bách song (Tô Tần đình ) Hoàng kim trăm dật, ngọc bích trăm đôi.