e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 164 酉 dậu [7, 14] U+9175
37237.gif
Show stroke order diếu
 jiào,  xiào
♦(Danh) Men. ◎Như: phát diếu lên men.


1. [發酵] phát diếu