e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [11, 14] U+911C
Show stroke order phu
 fū
♦(Danh) Tên huyện ở tỉnh Thiểm Tây 西. ◇Đỗ Phủ : Kim dạ Phu châu nguyệt (Nguyệt dạ ) Vầng trăng ở Phu Châu đêm nay.