e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [14, 18] U+9083
Show stroke order thúy
 suì
♦(Hình) Sâu xa. ◎Như: thâm thúy sâu xa. ◇Liễu Tông Nguyên : Tọa đàm thượng, tứ diện trúc thụ hoàn hợp, tịch liêu vô nhân, thê thần hàn cốt, tiễu sảng u thúy , , , , (Chí tiểu khâu tây tiểu thạch đàm kí 西) Ngồi trên đầm, bốn mặt tre và cây vây quanh, vắng vẻ không người, lạnh thần rét xương, lặng lẽ thâm u.
♦(Phó) Tinh thông. ◇Hán Thư : Vô sở bất thông, nhi vưu thúy luật lịch , (Nhậm Ngao truyện ) Không gì là không hiểu, mà còn rất tinh thông phép lịch.


1. [深邃] thâm thúy 2. [邃密] thúy mật