e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 159 車 xa [5, 12] U+8EEC
Show stroke order phạn, bổn
 fàn,  bèn
♦(Danh) Mui xe. ◇Tân Đường Thư : Tư lại, thương cổ chi thê, lão giả thừa vĩ bổn xa , , (Xa phục chí ).
♦(Danh) Lều, giàn, nhà rạp. ◇Cố Viêm Vũ : Việt nhân dĩ san lâm trung kết trúc mộc chướng phúc cư tức vi bổn (Thiên hạ quận quốc lợi bệnh thư , Quảng Đông tứ ).