e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [14, 21] U+8E8A
36490.gif
Show stroke order trù
 chóu
♦(Hình) § Xem trù trừ .


1. [躊躇] trù trừ