e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [10, 17] U+8E4B
36427.gif
Show stroke order đạp
 tà
♦§ Nguyên là chữ đạp .