e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [8, 15] U+8E0F
36367.gif
Show stroke order đạp
 tà,  tā
♦(Động) Đặt chân, xéo, giẫm. ◎Như: cước đạp thực địa làm việc vững chãi, thiết thực. ◇Nguyễn Trãi : Khứ phạ phồn hoa đạp nhuyễn trần (Đề Từ Trọng Phủ canh ẩn đường ) Bỏ đi vì sợ giẫm phải bụi mềm của chốn phồn hoa.
♦(Động) Bước đi. ◎Như: đạp nguyệt đi bộ dưới trăng. ◇Lưu Vũ Tích : Đạp nguyệt lí ca huyên (Vũ Lăng thư hoài ) Đi tản bộ dưới trăng ca vang khúc hát quê.
♦(Động) Khảo nghiệm, xem xét. ◎Như: đạp khám khảo sát thật tế, xem xét tận nơi. ◇Nguyên sử : Chư quận huyện tai thương, (...) cập án trị quan bất dĩ thì kiểm đạp, giai tội chi , (...) , (Hình pháp chí nhất ) Các quận huyện bị tai họa thương tổn, (...) xét quan lại ở đấy không kịp thời xem xét kiểm tra, thì đều bị tội.


1. [腳踏實地] cước đạp thật địa 2. [腳踏車] cước đạp xa 3. [踏實] đạp thật 4. [糟踏] tao đạp