e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 155 赤 xích [9, 16] U+8D6C
Show stroke order xanh, trinh
 chēng
♦(Danh) Màu đỏ nhạt.
♦(Hình) Đỏ nhạt. ◇Tô Mạn Thù : Song giáp đại xanh, phủ thủ chí ức , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Hai má đỏ hồng lên, cúi gầm đầu tới ngực.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là trinh.