e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [15, 22] U+8B85
Show stroke order thẩm
 shěn
♦Cùng nghĩa với chữ thẩm .