e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8AC2
Show stroke order siểm
 chǎn
♦(Động) Nịnh nọt, ton hót, bợ đỡ. ◇Luận Ngữ : Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như? , , (Học nhi ) Nghèo mà không nịnh, giàu mà không kiêu, hạng người đó ra sao?


1. [諂佞] siểm nịnh