e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8AB9
35513.gif
Show stroke order phỉ
 fěi
♦(Động) Chê bai, nói xấu. ◎Như: phỉ báng nói xấu, bêu riếu.