e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 147 見 kiến [12, 19] U+89B7
Show stroke order thứ
 qù
♦(Động) Nhìn, coi. ◎Như: tiểu thứ coi rẻ. ◇Lí Ngư : Thí thứ tha thần khí tiêu diêu, tu tấn phiêu diêu , (Ý trung duyên , Quyển liêm ).
♦(Động) Rình, trông trộm. ◇Liêu trai chí dị : Thứ nữ bất tại, tắc thiết quyển lưu lãm , (Thư si ) Rình lúc cô gái không ở đó, là lén lấy sách ra lướt đọc.
♦(Động) Giòm chừng, xem xét. ◇Vô danh thị : Nhĩ tại môn ngoại thứ giả, khán hữu na nhất vị lão da hạ mã, tiện lai báo cha tri đạo , , 便 (Trần Châu thiếu mễ , Tiết tử ).
♦(Động) Nhắm, nhìn chăm chú. ◇Thủy hử truyện : Hoa Vinh đáp thượng tiễn, duệ mãn cung, thứ đắc thân thiết, vọng không trung chỉ nhất tiễn xạ khứ , 滿, , (Đệ tam thập ngũ hồi) Hoa Vinh lắp tên, giương căng cung, nhắm thật kĩ, hướng lên trời chỉ bắn một mũi tên.
♦(Động) Nheo mắt, híp mắt. ◇Hồng Lâu Mộng : (Bảo Ngọc) nhất thủ cử khởi đăng lai, nhất thủ già trước đăng nhi, hướng Đại Ngọc kiểm thượng chiếu liễu nhất chiếu, thứ trước tiều liễu nhất tiều, tiếu đạo: Kim nhi khí sắc hảo liễu ta , , , , : (Đệ tứ thập ngũ hồi) (Bảo Ngọc) một tay giơ cái đèn lên, một tay che ánh đèn, soi vào mặt Đại Ngọc, nheo mắt nhìn một lúc, rồi cười nói: Hôm nay thần sắc khá rồi đấy.
♦(Động) Đối đãi, trông nom, coi sóc. ◇Thủy hử truyện : Ân chủ thì thường thứ lão hán, hựu mông dữ chung thân thọ cụ, lão tử kim thế bất năng báo đáp, hậu thế tố lư tố mã, báo đáp áp ti , , , , (Đệ nhị thập nhất hồi) Ân chủ vẫn trông nom coi sóc đến già này, lại còn nghĩ đến cả việc chung thân, kiếp này lão chẳng đền ơn, thì kiếp sau làm ngựa làm trâu báo đáp áp ti.
♦§ Cũng viết là thứ .