e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [9, 15] U+8913
Show stroke order bảo
 bǎo
♦(Danh) Cưỡng bảo cái địu, tã ấp trẻ con. ◇Tô Mạn Thù : Dư tự cưỡng bảo, độc ảo nhất nhân liên nhi phủ ngã , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Từ ngày anh còn bé bỏng (nằm trong cái địu), chỉ một mình bà là người thương yêu vỗ về. § Cũng viết là cưỡng .