e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [6, 12] U+88C0
Show stroke order nhân
 yīn
♦(Danh) Áo lót.
♦(Danh) Đệm. § Thông nhân .