e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [6, 11] U+88BE
Show stroke order chu
 zhū
♦(Danh) Áo ngắn.
♦(Hình) Đỏ thẫm. § Thông chu .