e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [4, 10] U+886E
34926.gif
Show stroke order cổn
 gǔn
♦Một dạng của chữ cổn .