e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 143 血 huyết [6, 12] U+8847
Show stroke order mạch
 mò,  mài
♦Chữ mạch ngày xưa.