e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [12, 18] U+87EE
Show stroke order thiện
 shàn
♦Tục dùng như chữ thiện .