e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87C8
Show stroke order quắc
 guō,  yù
♦(Danh) § Xem lâu quắc .


1. [螻蟈] lâu quắc